divendres, 30 de gener de 2015

16.500.000 € o més?

Les últimes notícies parlen de la substitució del nostre president Javier Monzón per un tal Fernando Abril-Martorell. Notícia. Aquest fet probablement vagi associat a l'execució de la clàusula que la junta directiva s'auto va imposar l'any passat en previsió que això pogués passar. Notícia.

Des de la secció sindical de CGT Indra Sistemes de Barcelona 22@ volem manifestar el nostre més profund repudi i el total rebuig a la vergonyosa actitud de l'empresa, molt més tenint en compte l'actual situació de milions de persones en aquest país i de molts dels treballadors d'aquesta empresa abocats a una precària i ruïnosa situació econòmica, social, psicològica i familiar.

Lluny de valorar i tenir en compte la situació dels treballadors que, dia a dia, dediquem les nostres vides a omplir la facturació de les empreses del grup INDRA, i que any rere any escoltem que la situació de l'empresa pel que fa a marges i beneficis és precària, el dia 29/01/2015 es cessa en el seu càrrec al seu president i, com a premi per portar a les persones d'aquesta casa a situacions vergonyoses, es lliura a aquest senyor una MILIONÀRIA INDEMNITZACIÓ de 16.500.000 d'euros, mentre que els treballadors portem anys perdent poder adquisitiu, si és que no treballem directament per salaris de misèria.

Per tot això, et fem fem arribar aquest missatge perquè no permetis que se segueixin burlant de tu, i no donis suport a aquesta penosa situació. Recorda aquest missatge quan et tornin a dir en la pròxima avaluació que no et pugen el sou perquè "estàs per sobre del promig" / "ets massa car" / "el projecte passa per un mal moment", o et demanen realitzar jornades extraordinàries que no són compensades.

Las últimas noticias hablan de la sustitución de nuestro presidente Javier Monzón por un tal Fernando Abril-MartorellNoticia. Este hecho probablemente vaya asociado a la ejecución de la cláusula que la junta directiva se auto impuso el año pasado en previsión de que esto pudiese pasar. Noticia.

Desde la sección sindical de CGT Indra Sistemas de Barcelona 22@ queremos manifestar nuestro más profundo repudio y el total rechazo a la vergonzosa actitud de la empresa, mucho más teniendo en cuenta la actual situación de millones de personas en este país y de muchos de los trabajadores de esta empresa abocados a una precaria y ruinosa situación económica, social, psicológica y familiar.

Lejos de valorar y tener en cuenta la situación de los trabajadores que, día a día, dedicamos nuestras vidas a llenar la facturación de las empresas del grupo INDRA, y que año tras año escuchamos que la situación de la empresa en cuanto a márgenes y beneficios es precaria, el día 29/01/2015 se cesa en su cargo a su presidente y, como premio por llevar a las personas de esta casa a situaciones vergonzosas, se entrega a este señor una MILLONARIA INDEMNIZACIÓN DE 16.500.000 de euros, mientras que los trabajadores llevamos años perdiendo poder adquisitivo, si es que no trabajamos directamente por salarios de miseria.

Por todo esto, te hacemos hacemos llegar este mensaje para que no permitas que se sigan burlando de ti, y no contribuyas a esta penosa situación. Recuerda este mensaje cuando te vuelvan a decir en tu próxima evaluación que no te suben el sueldo porque “estás por encima de la media” ”eres demasiado caro” “el proyecto pasa por un mal momento”, o te solicitan realizar jornadas extraordinarias que no son compensadas.


dilluns, 12 de gener de 2015

Tareas - Delegados Sección sindical CGT indra sistemas 22@ Diciembre 2014

Diciembre 2014
Delegado Actividades Horas
Daniel Alzueta
Proyecto CTTI: Varias reuniones con la empresa y sección sindical para gestionar los cambios en el proyecto CAU/SAU del proyecto CTTI.
Desplazados: Reunión con los DP y la empresa para pactar un sistema para que se informe al comité de los desplazados y su ubicación.
Reunión ordinaria comité. (Acta Pendiente)
Dar de alta un titanpad para los ordenes del día del comité.
Reunión con la empresa para la evaluación de desempeño.
Reuniones varias con sección y otros centros para tirar adelante la propuesta económica a la empresa y a la plantilla para recuperar el poder adquisitivo.
Traspaso gestor listas de correo a Carlos.
40
Sandra González
Tasques variades del comitè i la secció destacant:
gestions i converses variades amb afectats, empresa,
membres del comitè de ISL, secció i comitè pel tema de SAU/CAU de la Generalitat.
24
Sergi Marsal
Preparació documentació i posterior reunió CGT per una formació del blog
Reunió ordinària comitè (Acta Pendiente)
Assemblea CGT (Acta Pendiente)
Tasques diverses secció i comitè
Preparació i enviament de comunicats de comitè
28
Manel Pérez
Reunió amb RRLL per la presentació de la “Evaluación del Desempeño”.
Reunió de la “Coordinadora de Informática”.
Reunió Plenària extraordinària de la CGT.
Reunió Comitè.
Reunió amb RRLL per el assumpte del CTTI.
Reunió de la Secció per la Negociació Col•lectiva de les millores salarials.
Assumptes varis de la Secció i el Comitè
40
Jordi Aguilar
Reunión gestión desempeño y tema CTTI
Simulacro
Empleados en centro cliente
Reunion ordinaria comite (Acta pendiente)
Tareas varias del comité de empresa
26
Antonio Garcés
Reunión Ordinaria del Comité (acta pendiente)
Reunion PGC, Proceso de Gestion Desempeño 2015
Presentacion de informacion de modificaciones del proceso de Evaluacion.
Gestión de información del comité y sección
Recoger Informacion Proyecto CTTI, reunión con compañero de Lleida
Reuniones proyecto SAU/CAU CTTI (actas pendientes)
Resumen de calendarios 2015 enviados
16,50
Carlos Jordana
Reactivación Twitter de la sección Twitter
Asamblea Seccion Sindical (Acta Pendiente)
Reunión comité empresa (Acta Pendiente)
Reuniones varias con la empresa por el tema CTTI (Actas Pendientes)
Preparación y envío de Comunicados tema CTTI
Preparacion y envio comunicado Ley Mordaza
Informe Tareas sindicales y horas consumidas por delegados
Traspaso gestor listas de correo por parte de Dani.
40
LOLS 2 - vacante
¿Alguien se anima?
Requisitos:
Estar afiliado a CGT
0
Total Horas consumidas 214,50

divendres, 2 de gener de 2015

Reforma de les Mútues

CGT

Una nova Reforma de les Mútues per privatitzar la salut i reduir drets laborals

Comunicat del Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

Comunicat de la CGT de Catalunya contra la Llei de Mútues tramitada al Senat el passat 18 de desembre amb els vots de PP, CiU i PNB, i que properament serà definitivament aprovada pel Congrés amb un text que atempta greument contra el dret a la Salut de la classe treballadora
Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya fem pública novament la nostra radical i absoluta oposició a la tramitació de la Llei de Reforma de les Mútues, tramitada al Senat el passat 18 de desembre de 2014 amb els vots de PP, CiU i PNV, i que serà properament aprovada de forma definitiva pel Congrés espanyol, i que aprofundeix en les mesures que ja va introduir el “Plan integral de medidas de reforma de las Mutuas” del passat 18 de juliol.

El redactat cada cop més definitiu de la llei de Mútues (i que en poques setmanes pot entrar definitivament en vigor) no deixa lloc a cap dubte. A cop de BOE, l’objectiu d’aquesta llei és novament reduir encara més els períodes de baixes mèdiques dels i les treballadores donant noves eines a les Mútues patronals per a pressionar-nos per a retornar als llocs de treball encara que no estiguem curats. Novament, es legisla per a privatitzar el servei mèdic, en detriment de la nostra salut sota l’argumentació de fer més “sostenible” el sistema de Seguretat Social.
Les anomenades Mútues d’Accidents de Treball, associacions patronals suposadament “sense cap ànim de lucre” (però esquitxades per múltiples casos de corrupció), inicialment només tenien competències en les baixes i invalideses per Accident de Treball. Però des de 1994, diferents governs estatals han legislat per estendre les seves possibilitats d’acció, permetent que “controlessin” cada vegada més àmbits de les baixes per Malaltia Comuna, sota l’argument de la seva “efectivitat” en donar altes mèdiques, segons demostren (i denuncien) les estadístiques. Els i les treballadores semblem guarir-nos “miraculosament”, en aplicació dels criteris economicistes de les Mútues, molt més estrictes que els metges de la Seguretat Social, i més que els ja restrictius criteris dels tribunals mèdics (ICAMS a Catalunya).
El resultat és que avui en dia més de la meitat de treballadors i treballadores estem assegurats en Mútues patronals per a les contingències comunes, i les dràstiques mesures aprovades pel govern espanyol el 18 de juliol, i la tramitació al Senat de la nova Llei el passat 18 de desembre, accentuen l’ampliació de les seves possibilitats d’acció en els següents aspectes:

1- Possibilita el control de la situació mèdica i poder fer propostes d’altes mèdiques per Malaltia Comuna des del primer dia. La nova llei permet a les Mútues inspeccionar la situació mèdica i realitzar propostes d’alta des del primer dia, amb obligació de resposta per part de la Seguretat Social. Aquesta competència accentua les possibilitats de control i inspecció de les Mútues en contingències comunes, amb l’objectiu declarat de reduir els períodes que necessitem els i les treballadores per recuperar-nos d’una malaltia.
2 - Es creen taules de durada estandaritzada de cada malaltia, segons edat i professió. Aquest nou mecanisme busca intentar pressionar els metges per donar altes mèdiques automàtiques.
3 - S’amplia la potestat de les Mútues de declarar justificades o no les no assistències a les revisions mèdiques, augmentant així les possibilitats d’alta mèdica incentivada per part d’aquestes entitats privades.

La ministra Báñez, seguint les contínues i insaciables reclamacions de la patronal, declara públicament que el seu objectiu amb aquestes mesures és reduir els diners destinats a les Incapacitats Temporals (uns 300 milions anuals), reduint el temps mitjà de les baixes mèdiques. Per tant, es vol retallar novament en una matèria tan sensible socialment com la salut laboral.
Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya hem de denunciar un altre cop que s’està legislant contra els interessos d’una gran majoria de treballadores i treballadores, i en benefici d’una petita minoria capitalista. Però a més a més, en aquest cas, amb l’agreujant de que es posa en perill la nostra integritat física, fent retornar a persones als seus llocs de treball quan encara no estan en les condicions de salut adequades.
Aquestes mesures s’aproven quan, en contra les declaracions de les autoritats i la patronal, les estadístiques indiquen que els últims set anys (des de l’inici de la crisi capitalista) les baixes mèdiques s’han vist reduïdes i escurçades, sota la pressió i la coacció diària de l’atur, els acomiadaments, la temporalitat i la precarietat laboral. En els darrers anys cada cop més treballadors i treballadores han hagut de posar en risc la seva integritat física treballant en condicions de salut no adequades, sota l’amenaça de perdre el seu lloc de treball.
A més a més, la prestació de serveis realitzada sense una total recuperació mèdica és causant (entre altres factors) de l’augment dels riscos laborals i de múltiples accidents de treball, en un context en el que en els primers 5 mesos del 2014 hi ha hagut un augment del 7,3% dels morts en accidents laborals, malgrat haver-hi menys treballadors i treballadores en actiu.
Aquest intent de reduir per reial Decret les baixes, aprofundeix encara més en la dramàtica situació laboral actual, privatitzant la sanitat pública i vinculant als interessos empresarials la gestió de la salut laboral. És, per tant, una greu agressió als drets dels i les treballadores.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya apostem per una sanitat pública i de qualitat, al servei dels i les treballadores, i denunciem un altre cop l’actuació de les Mútues, al servei únicament dels vergonyosos beneficis de la patronal, i a costa de la integritat física i de benestar psicosocial de la classe treballadora.
O els seus beneficis o la nostra Salut!
Secretariat Permanent. Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.
Barcelona, 23 de desembre de 2014
En l’enllaç podreu trobar la proposta de “Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” amb les esmenes ja aprovades pel Senat espanyol el passat 18 de desembre, i al que només li falta la votació al Congrés en les properes setmanes per ser aprovada.
http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/esmenes-al-senado-de-la-llei-de-mtues-a-17-de-desembre-2014-que-convaliden-llei-de-mtues
Confederació General del Treball de Catalunya
Secretariat Permanent del Comitè Confederal

Barcelona, a 23 de desembre de 2014

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article10831
Comunicat CGT de Catalunya
Esmenes Senat