divendres, 29 d’abril de 2016

1 de maig / 1 de mayo

1 DE MAIG

L’EXPLOTACIÓ del Capital i els Estats continua un any més. A nivell mundial, hem sabut recentment que 62 famílies acumulen tanta riquesa com els 7.000 milions de persones restants que poblem el planeta. Aquests mesos hem assistit a l’enduriment dels apartheids europeus, amb el confinament i deportacions massives de milers de refugiats que han fugit de les guerres que el capitalisme i l’imperialisme provoquen. Aquí, a Catalunya, seguim patint els efectes de la destrucció de condicions laborals, que precaritza la vida mateixa de milions de persones. Precarització que en alguns dels sectors que ara mateix generen més beneficis al Capital, com el turisme, és el pa de cada dia per a la majoria de treballadors i treballadores. Continuem essent víctimes de la destrucció de la nostra salut laboral, amb una enèsima reforma de la llei de mútues i amb el manteniment de tribunals mèdics d’excepció com ho és, ara mateix, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). I seguim observant com els salaris cauen, mentre els beneficis i les grans fortunes capitalistes creixen enmig d’aquesta crisi que, en realitat, no és sinó un gran espoli social.

LLUITEM. Perquè no n’hi ha una altra. Perquè no ens resignem a ser víctimes. Perquè no confiem en els cants de sirena de les institucions polítiques. Unes institucions que, al marge de qui les governa i qui les ha governat, actuen per norma al servei dels interessos del Capital. Ho estem vivint ara mateix, amb una gran transferència de diners públics a les empreses privades sota la forma de múltiples estímuls i exempcions d’impostos, mentre es criminalitza les persones aturades i se’ls regateja i retalla els ajuts i les prestacions socials. Ho veiem també quan, malgrat alguna mesura cosmètica puntual, se segueixen produint desnonaments, mentre les entitats financeres continuen mantenint i especulant amb desenes de milers d’habitatges buits.

Lluitem perquè hem decidit ser protagonistes del nostre present i, sobretot, del nostre futur. Com el que som, treballadores i treballadors. Amb contractes estables, amb contractes precaris, sense contracte o, també, sense feina remunerada. I com a pensionistes o estudiants. Nascuts aquí i també arribats d’arreu, fa dècades, fa uns anys o fa pocs mesos. Perquè som part de la immensa majoria de la població mundial, les que vivim de la nostra força de treball i no de l’explotació d’altres persones.

I GUANYEM. Perquè només la lluita permet encadenar victòries. Aquests primers mesos del 2016 hem aturat la precarització a Remolcadors de Barcelona, SEAT Componentes i Saint Gobain, fent ús de la vaga indefinida com a eina de lluita. S’han evitat tots els acomiadaments a Socorristes de Barcelona i a departaments de les multinacionals T-Systems i Hewlett Packard. Amb més vaga, amb més lluita. L’acció directa, l’acció col·lectiva, és el que ha permès també la retirada de projectes precaritzadors a la Universitat Autònoma de Barcelona o l’acomiadament de 70 professors i professores. Les massives vagues a Bus i Metro de TMB suposaran també aviat noves victòries de la classe treballadora davant les patronals casposes disfressades de ’nova política’. La llista és molt més llarga i seguirà creixent. Ho tenim i ho hem de tenir totes molt clar. No és només que el simple fet de lluitar ja sigui suficient per a no viure una vida d’esclavatge resignat. És que és l’única opció que funciona.

Com a conseqüència del fet de ser molestos per al poder hem patit també la repressió, en forma d’acomiadaments, amenaces, sancions i denúncies. Però aquí seguim. I seguirem. Hem trencat el miratge dels processos i de les noves polítiques, recordant que les injustícies continuen. I estem aconseguint victòries. Acomiadaments que no s’han dut a terme. Salaris que no han baixat o que han recuperat poder adquisitiu. Ritmes de treball menys destructius, vacances recuperades o contractes que han deixat de ser tan precaris. Avenços que, ho sabem, són gràcies a la lluita. La nostra lluita.

Aquest 1 de maig seguirem fent allò que fem cadascun dels dies de l’any. Sortirem al carrer per a seguir guanyant. Passa a passa, però sense amagar el cap sota l’ala. Actualitzant les nostres formes de ser i de fer, però mantenint, com sempre, la finalitat de les nostres lluites: la construcció d’una societat lliure de qualsevol forma d’explotació i d’opressió.

Visca l’1 de maig i visca la lluita de la classe treballadora!

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11895

1 DE MAYO

LA EXPLOTACIÓN del Capital y Estados continúa un año más. A nivel mundial, hemos sabido recientemente que 62 familias acumulan tanta riqueza como los 7.000 millones de personas restantes que poblamos el planeta. Estos meses hemos asistido al endurecimiento de los apartheids europeos, con el confinamiento y deportaciones masivas de miles de refugiados que han huido de las guerras que el capitalismo y el imperialismo provocan. Aquí, en Cataluña, seguimos sufriendo los efectos de la destrucción de condiciones laborales, que precariza la vida misma de millones de personas. Precarización que en algunos de los sectores que ahora mismo generan más beneficios al Capital, como el turismo, es el pan de cada día para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Continuamos siendo víctimas de la destrucción de nuestra salud laboral, con una enésima reforma de la ley de mutuas y con el mantenimiento de tribunales médicos de excepción como lo es, ahora mismo, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM). Y seguimos observando como los salarios caen, mientras los beneficios y las grandes fortunas capitalistas crecen en medio de esta crisis que, en realidad, no es sino un gran expolio social.

LUCHAMOS. Porque no hay otra. Porque no nos resignamos a ser víctimas. Porque no confiamos en los cantos de sirena de las instituciones políticas. Unas instituciones que, al margen de quien las gobierna y quién las ha gobernado, actúan por norma al servicio de los intereses del Capital. Lo estamos viviendo ahora mismo, con una gran transferencia de dinero público a las empresas privadas bajo la forma de múltiples estímulos y exenciones de impuestos, mientras se criminaliza las personas paradas y se les regatea y recorta las ayudas y las prestaciones sociales. Lo vemos también cuando, a pesar de alguna medida cosmética puntual, se siguen produciendo desahucios, mientras las entidades financieras siguen manteniendo y especulando con decenas de miles de viviendas vacías.

Luchamos porque hemos decidido ser protagonistas de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. Como lo que somos, trabajadoras y trabajadores. Con contratos estables, con contratos precarios, sin contrato o, también, sin trabajo remunerado. Y como pensionistas o estudiantes. Nacidos aquí y también llegados de todas partes, hace décadas, hace unos años o hace pocos meses. Porque somos parte de la inmensa mayoría de la población mundial, las que vivimos de nuestra fuerza de trabajo y no de la explotación de otras personas.

Y GANAMOS. Porque sólo la lucha permite encadenar victorias. Estos primeros meses de 2016 hemos parado la precarización en Remolcadors de Barcelona, ​​SEAT Componentes y Saint Gobain, en uso de la huelga indefinida como herramienta de lucha. Se han evitado todos los despidos en Socorristes de Barcelona y en departamentos de las multinacionales T-Systems y Hewlett Packard. Con más huelga, con más lucha. La acción directa, la acción colectiva, es lo que ha permitido también la retirada de proyectos precarizadora en la Universidad Autónoma de Barcelona o el despido de 70 profesores. Las masivas huelgas en Bus y Metro de TMB supondrán también pronto nuevas victorias de la clase trabajadora ante las patronales casposas disfrazadas de 'nueva política'. La lista es mucho más larga y seguirá creciendo. Lo tenemos y debemos tener todas muy claro. No es sólo que el simple hecho de luchar ya sea suficiente para no vivir una vida de esclavitud resignado. Es que es la única opción que funciona.

Como consecuencia del hecho de ser molestos para el poder hemos sufrido también la represión, en forma de despidos, amenazas, sanciones y denuncias. Pero aquí seguimos. Y seguiremos. Hemos roto el espejismo de los procesos y de las nuevas políticas, recordando que las injusticias continúan. Y estamos consiguiendo victorias. Despidos que no se han llevado a cabo. Salarios que no han bajado o que han recuperado poder adquisitivo. Ritmos de trabajo menos destructivos, vacaciones recuperadas o contratos que han dejado de ser tan precarios. Avances que, lo sabemos, son gracias a la lucha. Nuestra lucha.

Este 1 de mayo seguiremos haciendo lo que hacemos cada uno de los días del año. Saldremos a la calle para seguir ganando. Paso a paso, pero sin esconder la cabeza bajo el ala. Actualizando nuestras formas de ser y de hacer, pero manteniendo, como siempre, el fin de nuestras luchas: la construcción de una sociedad libre de cualquier forma de explotación y de opresión.

Viva el 1 de mayo y viva la lucha de la clase trabajadora!

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11895

dimecres, 27 d’abril de 2016

CONCENTRACIONS ANTIREPRESSIVES AtosIndraTsystems/ CONCENTRACIONES ANTIRREPRESIVAS AtosIndraTsystemsCONCENTRACIONS ANTIREPRESSIVES AVUI 27 D'ABRIL


Segurament a la majoria dels treballadors d'Indra ja se'ns ha realitzat la PSI, i hem pogut comprovar com un any més ens retallen el nostre salari. Estem a un ERO, us diran alguns. Els números no són bons, us diran altres. Però la realitat és que aquest any hi ha hagut pujades salarials substancioses per a alguns escollits, s'han pagat bonus d'elevats imports i s'han realitzat indemnitzacions milionàries als "responsables" que han estat gestionant aquest desastre.

Per si fos poc, a aquells delegats que no hem volgut signar l'ERO, i que ens neguem a vendre els drets de tots els treballadors, se'ns està fent una brutal campanya de repressió, no només en aquest centre, sinó per tot l'estat, fins i tot en altres empreses del sector.

És per això que hem decidit protestar de forma conjunta per diversos centres de la zona. Volem deixar clar que si toquen a una ens toquen a totes.

Avui 27 d'abril es van a realitzar una sèrie de concentracions en les següents empreses i hores:

A les 13h davant d'Atos
A les 13:30 davant d'Indra
A les 14:00 davant de TSystems

La nostra força és tu implicació. Vas a seguir indiferent?
CONCENTRACIONES ANTIRREPRESIVAS HOY 27 DE ABRIL

Seguramente a la mayoría de los trabajadores de Indra ya se nos ha realizado la PSI, y hemos podido comprobar cómo un año más nos recortan nuestro salario. Estamos en un ERE, os dirán algunos. Los números no son buenos, os dirán otros. Pero la realidad es que este año ha habido subidas salarias sustanciosas para algunos elegidos, se han pagado bonus de elevados importes y se han realizado indemnizaciones millonarias a los “responsables” que han estado gestionando este desastre.

Por si fuese poco,a aquellos delegados que no hemos querido firmar el ERE, y que nos negamos a vender los derechos de todos los trabajadores, se nos está haciendo una brutal campaña de represión, no solo en este centro, sino por todo el estado, incluso en otras empresas del sector.

Es por ello que hemos decidido protestar de forma conjunta por diversos centros de la zona. Queremos dejar claro que si tocan a una nos tocan a todas.

Hoy 27 de abril se van a realizar una serie de concentraciones en las siguientes empresas y horas:

A las 13h delante de Atos
A las 13:30 delante de Indra
A las 14:00 delante de TSystems

Nuestra fuerza es tú implicación. ¿Vas a seguir indiferente?


divendres, 22 d’abril de 2016

Venda encoberta d'Indústria / Venta encubierta de Industria

VENDA ENCOBERTA D'INDÚSTRIA


Quan encara estem patint a les nostres carns l'ERO que van signar els nostres traïdors habituals, ens arriben notícies preocupants d'un cop d'estat "suau" que s'està produint a Indra Barcelona.

Tot el grup directiu del mercat d'Indústria i Consum s'ha passat en massa a la competència (en aquest cas Ernst & Young) emportant-se diversos projectes i, segons sembla, la benedicció i les felicitacions d'Indra. Això últim només ho suposem ja que no se'ns ocorre per què Indra permet que persones que ja no tenen relació amb l'empresa es duguin projectes (és a dir, llocs de treball) a la competència. És a dir, que no entenem per què no està el cas als jutjats.

El fet que la competència es dugui projectes és molt greu perquè implica que moltes persones en la nostra delegació es quedaran sense feina. Aviat començaran els rumors que "sobra gent" i si no temps al temps. El pitjor de tot és que Indra està permetent que això succeeixi sense lluitar i facilitant la transició. Sabem que hi ha equips d'Indra treballant en aquests projectes, donant suport tecnològic i funcional i permetent que la "transició" es faci sense massa problemes.

Nosaltres, CGT, denunciem aquest intent de descapitalitzar la delegació de Barcelona per part de l'empresa permetent i facilitant aquestes fuites, i no només això sinó que l'empresa no manté informada la plantilla i a la Representació Legal dels Treballadors d'un assumpte tan greu que podria suposar una pèrdua de llocs de treball.VENTA ENCUBIERTA DE INDUSTRIA


Cuando todavía estamos sufriendo en nuestras carnes el ERE que firmaron nuestros traidores habituales, nos llegan noticias preocupantes de un golpe de estado "suave" que se está produciendo en Indra Barcelona.

Todo el grupo directivo del mercado de Industria y Consumo se ha pasado en masa a la competencia (en este caso Ernst & Young) llevándose varios proyectos y, según parece, la bendición y los parabienes de Indra. Esto último sólo lo suponemos ya que no se nos ocurre por qué Indra permite que personas que ya no tienen relación con la empresa se lleven proyectos (es decir, dinero) a la competencia. Vamos, que no entendemos por qué no está el caso en los juzgados.

El que la competencia se lleve proyectos es muy grave porque implica que muchas personas en nuestra delegación se quedarán sin trabajo. Pronto comenzarán los rumores de que "sobra gente" y si no tiempo al tiempo. Lo peor de todo es que Indra está permitiendo que esto suceda sin luchar y facilitando la transición. Sabemos que hay equipos de Indra trabajando en estos proyectos, dando soporte tecnológico y funcional y permitiendo que la "transición" se realice sin demasiados problemas.

Nosotros, CGT, denunciamos este intento de descapitalizar la delegación de Barcelona por parte de la empresa permitiendo y facilitando estas fugas, y no solo eso sino que la empresa no mantiene informada a la plantilla y a la Representación Legal de los Trabajadores de un asunto tan grave que podría suponer una pérdida de puestos de trabajo.

dilluns, 18 d’abril de 2016

2ª REUNIÓ DE MENJADORS 20/04/2016 / 2ª REUNIÓN DE COMEDORES 20/04/2016


2ª REUNIÓ DE MENJADORS 20/04/2016


L'EMPRESA ENS TÉ BOICOTEJAT EL COMPTE DE CORREU ESTATAL DES DE GENER DE 2016.
El proper dimecres 20 d'abril, a les 16:00, se celebrarà la 2ª reunió de menjadors entre l'empresa i la representació legal dels treballadors (RLT). Després que la CGT ho reclamés en diverses ocasions, l'empresa ha establert el següent ordre del dia:

(1) Perímetre d'afectació del problema: Centres i Col·lectius afectats.
(2) Diferents opcions de solució que hauria de valorar l'empresa.

 
Encara CGT continua defensant que la negociació dels serveis de menjador s'ha de realitzar en cada centre de treball, es congratula que l'empresa hagi recapacitat i convoqui a la RLT de cada empresa del Grup Indra de forma independent.

En canvi, hem de lamentar que una empresa que es presumeix de tenir un pla de conciliació laboral, que aconsegueix una "clima laboral confortable, respectuós, flexible i divers", no hagi estat capaç d'atendre la nostra petició de realitzar la reunió durant el matí, i/o habilitar una videoconferència que facilités la participació dels centres més allunyats de Madrid.

CGT es compromet a seguir mantenint informada la totalitat de la plantilla de les propostes que ens vagi fent l'empresa.
2ª REUNIÓN DE COMEDORES 20/04/2016

LA EMPRESA NOS TIENE BOICOTEADA LA CUENTA DE CORREO ESTATAL DESDE ENERO DE 2016.
 
El próximo miércoles 20 de abril, a las 16:00, se celebrará la 2ª reunión de comedores entre la empresa y la representación legal de los trabajadores (RLT). Después de que la CGT lo reclamara en varias ocasiones, la empresa ha establecido el siguiente orden del día:

(1)    Perímetro de afectación del problema: Centros y Colectivos afectados.
(2)    Diferentes opciones de solución que debería valorar la empresa.

 
Aunque CGT sigue defendiendo que la negociación de los servicios de comedor se ha de realizar en cada centro de trabajo, se congratula que la empresa haya recapacitado y convoque a la RLT de cada empresa del Grupo Indra de forma independiente.

En cambio, hemos de lamentar que una empresa que se jacta de tener un plan de conciliación laboral, que consigue un “clima laboral confortable, respetuoso, flexible y diverso”, no haya sido capaz de atender nuestra petición de realizar la reunión durante la mañana, y/o habilitar una videoconferencia que facilitase la participación de los centros más alejados de Madrid.

CGT se compromete a seguir manteniendo informada a la totalidad de la plantilla de las propuestas que nos vaya haciendo la empresa.

dijous, 7 d’abril de 2016

Acta assemblea menjadors 05/04

ACTA ASSEMBLEA MENJADORS 05/04

S'informa que ja tenim 89 signatures.
Es presenten 3 pressupostos. S'expliquen els punts forts de cadascun en funció del que s'ha observat en les reunions. Es vota quin bufet portarà la demanda:

• Puig Gonell: 0
• Neus: 0
• Luján: Unanimitat

Es comenta com es recollirà les aportacions dels companys. Es vota entre:

• En mà: 0
• Goteo.org: Unanimitat
• Transferència: 0
El Goteo (https://goteo.org/) és una plataforma de crowdfunding cívic i col·laboració entorn d'iniciatives ciutadanes, projectes socials, culturals, tecnològics i educatius.

Es crearà un nou projecte que serveixi per pagar la minuta de la demanda. Aquest projecte anirà lligat al compte del comitè, i els pagaments es podran fer de forma nominal o anònima. Un cop finalitzat el procés, es realitzarà una nova assemblea on es decidirà què es fa amb els diners sobrants. És important indicar que a aquelles persones que hagin aportat anònimament no se'ls podrà retornar la seva part.

Aquests projectes es basen en aportacions en funció d'una "recompensa". En aquest cas es debat quina ha de ser l'aportació mínima i es vota:
• 5 euros: 11
• 10 euros: 9
• 15 euros: 0
• 20 euros: 0
Encara que l'aportació mínima és de 5 € es comenta que el recomanable seria aportar 10 €.

D'altra banda el projecte sol·licita un import mínim i un òptim. Es debat quin ha de ser el límit mínim i es vota:
• 600 euros: 1
 1000 euros: 12
• 1900 euros: 7
Amb aquest import es podrà arribar sense problemes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si s'arriba als 2000 es disposarà del suficient diners per arribar fins al Suprem. Si no s'arriba al mínim de 1000 euros no es posarà la demanda i els diners es retornaran automàticament.

Es comenta que termini es donarà per poder aportar. S'estableix un màxim de 2 rondes de 40 dies.

S'estableix que la propera assemblea es realitzi una setmana o dues després de la propera reunió amb l'empresa, que en principi s'ha convocat per al 20 d'abril.

ACTA ASAMBLEA COMEDORES (05/04)

Se informa que ya tenemos  89 firmas.
Se presentan 3 presupuestos. Se explican los puntos fuertes de cada uno en función de lo observado en las reuniones. Se vota qué bufete llevará la demanda:

•    Puig Gonell: 0
•    Neus: 0
    Luján: Unanimidad

Se comenta cómo se recogerá las aportaciones de los compañeros. Se vota entre:

•    En mano: 0
•    Goteo: Unanimidad
•    Transferencia: 0
El Goteo (https://goteo.org/) es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.

Se creará un nuevo proyecto que sirva para pagar la minuta de la demanda. Este proyecto irá ligado a la cuenta del comité, y los pagos se podrán hacer de forma nominal o anónima. Una vez finalizado el proceso, se realizará una nueva asamblea donde se decidirá que se ha hace con el dinero sobrante. Es importante indicar que a aquellas personas que hayan aportado anónimamente no se les podrá devolver su parte.

Estos proyectos se basan en aportaciones en función de una “recompensa”. En este caso se debate cual ha de ser la aportación mínima y se vota:
•    5 euros: 11
•    10 euros: 9
•    15 euros:0
•    20 euros:0
Aunque la aportación mínima es de 5€ se comenta que lo recomendable sería aportar 10€.

Por otro lado el proyecto solicita un importe mínimo y uno óptimo. Se debate cual ha de ser el límite mínimo y se vota:
•    600 euros: 1
•    1000 euros: 12
•    1900 euros: 7
Con dicho importe se podrá llegar sin problemas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Si se llega a los 2000 se dispondrá del suficiente dinero para llegar hasta el Supremo. Si no se llega al mínimo de 1000 euros no se pondrá la demanda y el dinero se retornará automáticamente.

Se comenta que plazo se dará para poder aportar. Se establece un máximo de 2 rondas de 40 días.

Se establece que la próxima asamblea se realice una semana o dos después de la próxima reunión con la empresa, que en principio se ha convocado para el 20 de abril.

El pagament per l'ERO / El pago por el ERE


EL PAGAMENT PER L'ERO


La Direcció de l'empresa està tan complaguda de com s'ha gestionat aquest ERO amb els signants que, no només vol pagar els serveis prestats, sinó que ara ho vol plasmar en un protocol de cara a futures "negociacions".

Mentre estàs llegint això, diversos signants es dirigeixen a una reunió privada, amb viatges pagats per l'empresa, per valorar el protocol. Un protocol amb l'objectiu de la submissió dels sindicats a la voluntat de l'empresa.

Per a això, l'empresa pretén que la negociació es realitzi únicament amb una "cúpula" que representi a totes les empreses del grup i, aquesta "cúpula", tingui poder decisori per sobre de la voluntat dels treballadors, fins i tot dels propis afiliats de aquests sindicats.

¿I quin és el preu de tal compra de voluntats? Alliberats a jornada completa (persones que cobraran d'Indra però es dedicaran en exclusiva per als seus interessos), viatges pagats, dietes, portàtils, mòbils...

CGT considera que aquesta proposta és vergonyosa, lamentable, i que atempta a tot el que s'ha lluitat, i alguns seguim lluitant, en pro dels drets dels treballadors. Aquest protocol deixa en mans d'uns pocs el futur de tots.

Fem una crida als treballadors i afiliats a que facin sentir la seva veu i la seva voluntat. Que no ens tornin a vendre!
EL PAGO DEL ERE

La Dirección de la empresa está tan complacida de cómo se ha gestionado este ERE con los firmantes que, no solo quiere pagar los servicios prestados, sino que ahora lo quiere plasmar en un protocolo de cara a futuras “negociaciones”.

Mientras estás leyendo esto, varios firmantes se dirigen a una reunión privada, con viajes pagados por la empresa, para valorar el protocolo. Un protocolo cuyo objetivo es la sumisión de los sindicatos a la voluntad de la empresa.

Para ello, la empresa pretende que la negociación se realice únicamente con una “cúpula” que represente a todas las empresas del grupo y, esta “cúpula”, tenga poder decisorio por encima de la voluntad de los trabajadores, incluso de los propios afiliados de dichos sindicatos.

¿Y cuál es el precio de tal compra de voluntades? Liberados a jornada completa (personas que cobrarán de Indra pero se dedicarán en exclusiva para sus intereses), viajes pagados, dietas, portátiles, móviles

CGT considera que esta propuesta es vergonzosa, lamentable, y que atenta a todo lo que se ha luchado, y algunos seguimos luchando, en pro de los derechos de los trabajadores. Este protocolo deja en manos de unos pocos el futuro de todos.

Hacemos una llamada a los trabajadores y afiliados a que hagan oír su voz y su voluntad. ¡Que no nos vuelvan a vender!