divendres, 22 de juliol de 2016

ALICE & BOB

Alice i Bob treballen en el mateix lloc des de fa anys. Tots dos tenen els mateixos responsables, realitzen les mateixes tasques i treballen amb els mateixos equips del centre on van a pencar cada dia.

Alice cobra més que Bob. Quan Alice agafa una baixa, ella cobra el 100% del seu salari, mentre que a Bob li descompten els primers dies i després li van minvant el seu salari. Quan Alice va haver d'estar cuidant dels seus familiars va poder fer teletreball, Bob va haver de contractar una persona. A Alice li va sorgir un problema laboral i va poder acudir a la representació legal del seu centre, Bob no va trobar a ningú que pogués ajudar-lo a defensar-se.

No és que Alice hagi sabut negociar millor les seves condicions, sinó que Alice és treballadora interna d'Indra i Bob és un subcontractat. Bob ha d'estar mantenint als falsos empresaris que es nodreixen de la seva feina i no li aporten res. Quan hi ha qualsevol problema, el seu lloc és el primer a perillar. Qualsevol intent de reclamació o equiparació de condicions és contestat amb l'amenaça que el seu lloc pot "desaparèixer".

Ara, a Bob, i a moltes altres persones com ell, l'han posat en una taula, sol, apartat de la resta dels seus companys. Per deixar clar a la resta de la plantilla que ells no són dels "seus", li han posat un cartell davant del seu lloc on posa ben clar el que és per Indra: un "Col·laborador extern". Però per molts cartells que posin, el projecte segueix. Els seus companys s'aixequen a tractar temes amb ell. El seu responsable, d'Indra, s'acosta i es preocupa per l'avanç de les tasques. Comenten si per agost es podrà agafar dos o tres setmanes. "Quina llàstima que no puguis estar amb nosaltres", es lamenten tots. Però Bob es queda aquí, sol, allunyat, perquè la direcció d'aquesta empresa prefereix segregar, pagar multes, qualsevol cosa abans de reconèixer que Bob és treballador d'Indra i que té els mateixos drets que els seus companys.
(si no pots veure la imatge, click aquí)

A la CGT sempre hem tingut clar que a mateix treball, mateixos drets. No podem suportar veure com aquests companys són tractats pitjor que als interns pel simple fet d'estar immersos en aquesta estafa de cessió il·legal, que Indra porta tant anys utilitzant.

Si et trobes en aquesta situació, si creus que no es pot fer res o no val la pena, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem a solucionar-la.ALICE & BOB

Alice y Bob trabajan en el mismo sitio desde hace años. Los dos tienen los mismos responsables, realizan las mismas tareas y trabajan con los mismos equipos del centro donde van a currar cada día.

Alice cobra más que Bob. Cuando Alice coge una baja, ella cobra el 100% de su salario, mientras que a Bob le descuentan los primeros días y luego le van mermando su salario. Cuando Alice tuvo que estar cuidando de sus familiares pudo hacer teletrabajo, Bob tuvo que contratar a una persona. A Alice le surgió un problema laboral y pudo acudir a la representación legal de su centro, Bob no encontró a nadie que pudiera ayudarle a defenderse.

No es que Alice haya sabido negociar mejor sus condiciones, sino que Alice es trabajadora interna de Indra y Bob es un subcontratado. Bob tiene que estar manteniendo a los falsos empresarios que se nutren de su trabajo y no le aportan nada. Cuando hay cualquier problema, su puesto es el primero en peligrar. Cualquier intento de reclamación o equiparación de condiciones es contestado con la amenaza de que su puesto puede “desaparecer”.

Ahora, a Bob, y a muchas otras personas como él, le han puesto en una mesa, solo, apartado del resto de sus compañeros. Para dejar claro al resto de la plantilla que ellos no son de los “suyos”, le han puesto un cartel delante de su sitio donde pone bien claro lo que es para Indra: un “Colaborador externo”. Pero por muchos carteles que pongan, el proyecto sigue. Sus compañeros se levantan a tratar temas con él. Su responsable, de Indra, se acerca y se preocupa por el avance de las tareas. Comentan si para agosto se podrá coger dos o tres semanas. “Qué lástima que no puedas estar con nosotros”, se lamentan todos. Pero Bob se queda ahí, solo, apartado, porque la dirección de esta empresa prefiere segregar, pagar multas, cualquier cosa antes de reconocer que Bob es trabajadora de Indra y que tiene los mismos derechos que sus compañeros.
(si no puedes ver la imagen, click aquí)

En la CGT siempre hemos tenido claro que a mismo trabajo, mismos derechos. No podemos soportar ver cómo estos compañeros son tratados peor que a los internos por el mero hecho de estar inmersos en esta estafa de cesión ilegal, la cual Indra lleva tanto años utilizando.

Si te encuentras en esta situación, si crees que no se puede hacer nada o no vale la pena, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a solucionarla.


dimecres, 20 de juliol de 2016

ÚLTIM DIA DE GOTEO

Avui és l'últim dia per aportar fons per a la demanda d'un servei de menjador a l'edifici d'Indra de carrers Roc Boronat i / o Tànger. Si has estat esperant a col·laborar, ara és el moment!

Ja disposem del mínim per iniciar el procés, però seria desitjable arribar a l'òptim per poder tenir els diners suficients que ens asseguraria aguantar fins al Tribunal Suprem, ja que hem de tenir molt present que a la direcció d'aquesta empresa no li interessa gens ni mica que tinguem aquest servei.

Als que esteu participant moltes gràcies, i a la resta, us recordem que la participació és fonamental, tant presencial a les Assemblees, com econòmica al Goteo (http://goteo.cc/indracat).

ÚLTIMO DÍA DE GOTEO

Hoy es el último día para aportar fondos para la demanda de un servicio de comedor en el edifico de Indra de las calles Roc Boronat y/o Tánger. Si has estado esperando a colaborar, ahora es el momento!

Ya disponemos del mínimo para iniciar el proceso, pero sería deseable llegar al óptimo para poder tener el dinero suficiente que nos aseguraría aguantar hasta el Tribunal Supremo, ya que hemos de tener muy presente que a la dirección de esta empresa no le interesa lo más mínimo que tengamos ese servicio.

A los que estáis participando muchas gracias, y al resto, os recordamos que la participación es fundamental, tanto presencial en las Asambleas, como económica en el Goteo (http://goteo.cc/indra).

dijous, 14 de juliol de 2016

Volen que et venguis: DIGUES NO!

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

Ja han tancat d'un cop de porta el període de negociacions i els sindicats han donat per bo un preacord enverinat que volen convertir en una patata calenta per fer-vos responsables de la misèria per les que us venen. Divendres 15 es renten les mans i us passen el "marró" a vosaltres.

CGT diu NO a vendre'ns barats, NO a perdre els vostres llocs de treball pels següents motius:

NO HI HA CAUSA per aquest ERO; L'empresa ha demostrat tenir vacants de sobres per absorbir tots els llocs de treball i CGT ha proposat diferents fórmules per no haver de fer fora unes quatre-centes persones.
Indemnització ridícula: 30 dies per any és el que ofereixen, és a dir, una lamentable almoina per a una empresa amb milions de beneficis any rere any i que ha demostrat en els comptes que ens han facilitat que els seus comptes són infinitament més voluminosos que les d'altres EROs amb indemnitzacions molt superiors.
És fonamental dir NO al referèndum: només així podrem exigir el que és just i pel que estem lluitant: mantenir els nostres llocs de treball, no legitimar el que altres no han sabut negociar, ni acceptar que ens venguin tan barats.
El parany del Referèndum: Segons el preacord signat per CCOO, UGT i USO qui voteu a la tarda ja no podreu acollir-vos a noves vacants de l'empresa ja que el període per a això finalitza aquest mateix dia 15 a les 15:00h.
Ja s'ha signat un preacord: Els sindicats CCOO, UGT i USO ja han signat aquest preacord amb el que donen a entendre que hi ha causa, condicionant i viciant per tant la vostra resposta al referèndum. Si diem no, es desdiran? demandaran? I com vendran que no hi ha causa si ja han signat que sí que n'hi ha? Amb el referèndum, tal com diem, només volen rentar-se les mans mentre que us pressionaran perquè avaleu el fet que us hagin venut.

Tal com diem companys/es, tenen parlat vendre'ns, que no us enganyin, que no us manipulin, es pot i s'ha de seguir lluitant contra l'ERO. El dia del Referèndum DIGUES 
NO.

 
¡¡¡NO ENS FARAN CREURE, NI ENS FARAN CALLAR !!!

 
SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

Quieren que te vendas: DILES NO!

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

Ya han cerrado de un portazo el periodo de negociaciones y los sindicatos han dado por bueno un preacuerdo envenenado que quieren convertir en una patata caliente para haceros responsables de la miseria por las que os venden. El viernes 15 se lavan las manos y os pasan el "marrón" a vosotros/as.

CGT dice NO a venderos baratos, NO a perder vuestros empleos por los siguientes motivos:

NO HAY CAUSA para este ERE; La empresa ha demostrado tener vacantes de sobra para absorber todos los puestos de trabajo y CGT ha propuesto diferentes fórmulas para no tener que echar a unas cuatrocientas personas a la calle.
Indemnización ridícula: 30 días por año es lo que ofrecen, es decir, una lamentable limosna para una empresa con millones de beneficios año tras año y que ha demostrado en las cuentas que nos han facilitado que sus cuentas son infinitamente más abultadas que las de otros EREs con indemnizaciones muy superiores.
Es fundamental decir NO en el referéndum: solo así podremos exigir lo que es justo y por lo que estamos luchando: mantener nuestros puestos de trabajo, no legitimar lo que otros no han sabido negociar, ni aceptar que nos vendan tan baratos.
La trampa del Referéndum: Según el preacuerdo firmado por CCOO, UGT y USO quienes votéis por la tarde ya no podréis acogeros a nuevas vacantes de la empresa puesto que el periodo para ello finaliza ese mismo día 15 a las 15:00h.
Ya se firmó un preacuerdo: Los sindicatos CCOO, UGT y USO ya han firmado ese preacuerdo con el que dan a entender que existe causa, condicionando y viciando por lo tanto vuestra respuesta en el referéndum. Si decimos no, ¿se van a desdecir?, ¿van a demandar? Y cómo van a vender que no existe causa si ya han firmado que sí la hay? Con el referéndum, como decimos, solo quieren lavarse las manos mientras que os van a presionar para que avaléis el hecho de que os hayan vendido.

Lo dicho compañeros/as, tienen pasteleado venderos, que no os engañen, que no os manipulen, se puede y se debe seguir luchando contra el ERE. El día del Referendum DI 
NO.

 
¡¡¡NO NOS HARÁN CREER, NI NOS HARÁN CALLAR!!!


SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

dimarts, 12 de juliol de 2016

Que esperen per moure's?/¿Qué esperan para moverse?

QUE ESPEREN PER MOURE'S?

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

Com ja hem indicat prèviament en altres comunicats, les negociacions estan sent poc productives, l'empresa continua amb la seva actitud immobilista aportant poc o gens a aquestes negociacions. Al·leguen que les persones que prenen les decisions no estan físicament a les reunions i per tant no poden prendre decisions.

No sabem a què esperen per desbloquejar aquesta situació ja que dimecres que ve dia 13 de Juliol és en principi l'última reunió del procés d'ERO.

L'empresa a dia d'avui ha enviat més de 300 vacants d'ocupació entre Indra BPO, Indra Sistemes i Indra Software Labs. De moment només hi ha 22 recol·locacions de les quals només 3 són a València.

Des de CGT considerem que això és totalment insuficient i lesiu, perquè s'està perdent molt de temps realitzant entrevistes de treball innecessàries i això s'estén molt en el temps per aconseguir una solució.

Des de CGT s'ha sol·licitat informació relativa a l'article 18 del conveni col·lectiu, volem saber per quin motiu Marktel no està trucant al personal indefinit (només algunes excepcions).

CGT ha sol·licitat una llista de distribució de tots els centres afectats per poder informar també als companys / es de Madrid i de Barcelona, ​​de moment l'empresa tampoc vol col·laborar amb nosaltres. Què tenen por, que descobrim les seves tripijocs de xiringuito d'estiu? No trobem una altra explicació.

CGT va sol·licitar al seu dia en la segona reunió informació relativa a la possible vulneració de drets fonamentals en les jornades de vaga per possible desviació de trucades a altres contractes o centres de treball. L'empresa es va comprometre a donar-nos aquesta informació en la segona reunió del dia 22 de juny i avui a 5 dies que s'acabi el període de consultes encara estem esperant.

Un altre sindicat ens demana que ens posem a treballar, això hem fet des del principi, d'entrada CGT ha posat 2 demandes col·lectives per els 2 articles 17 que ha aplicat l'empresa (110) acomiadaments en total. CGT també ha presentat 2 demandes a inspecció de treball per falta de documentació dels contractes mercantils i una altra per vulneració de dret de vaga.

Des de CGT no veiem causa per als acomiadaments i qualsevol mercadeig amb els llocs de treball ens sembla una vergonya, per tant no entrem a valorar la miserable proposta d'una empresa que guanya diners a cabassos. Indra sembla que té molts diners però poca decència. (O almenys això està demostrant en aquesta negociació d'acomiadament col·lectiu)

Queda només una reunió i més de 400 llocs de treball en joc. Si això no s'arregla el proper dia, toca acudir als tribunals, perquè el lloc de treball no es ven, es defensa.
NO ENS FARAN CREURE, NI ENS FARAN CALLAR!
SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

divendres, 8 de juliol de 2016

ENS VENEN SENSE CAUSA

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

En l'últim comunicat ja us vam avisar de les intencions descarades, lamentables i gairebé des del primer dia, que té CCOO de vendre'ns pràcticament sense lluitar i sense cap resistència. Però després de l'última reunió sabem, a més, que ens volen vendre tremendament barats, gairebé per una miserable almoina.

A la reunió d'avui, l'empresa (qui no ha fet ni una sola aportació per preservar els llocs de treball), ha ofert la ridícula indemnització de 22 dies/any. No, no és una broma, una empresa amb beneficis milionaris pretén, amb tota la seva supèrbia i "morro", fotre'ns al carrer per quatre pessetes. El més penós és que enfront d'aquesta oferta/insult, CCOO ha volgut (gairebé l'ha imposat) que es procedís a un recés, per a "pensar-ho". PERÒ, QUÈ HAN DE PENSAR?, TANTS DUBTES TENEN DAVANT AQUESTES LAMENTABLES ENGRUNES?, està clar que pretenen que els sortim molt barats, seguint-li el joc brut a l'empresa i fent a més còmplices d'aquesta agressió als/les treballadors/es d'Indra.

CGT considera que en realitat NO HI HA CAUSA PER FER AQUEST ERO ja que la campanya o servei no ha finalitzat i l'objecte d'aquesta mesura és simplement augmentar els beneficis de Vodafone a costa de la pèrdua de drets laborals i salarials de centenars de treballadors/es. Aquest tipus de mesures no només són menyspreables si no que la llei obliga aplicar les fórmules que existeixen, que evitin la pèrdua de drets que és radicalment l'oposat al que està fent Indra.

CGT seguirà defensant cada lloc de treball i les diferents i múltiples irregularitats que estem detectant en tot aquest procés per obtenir les millors mesures i solucions per a tots/es i encara que som conscients que tenim la llei, el suport suficient i la coherència de la nostra banda, en contra, a més de a Indra i altres empreses, CCOO pretén ser còmplice d'aquesta situació i vol "rentar-se les mans" fent xantatge primer i sotmetre-ho a votació després, perquè sigueu vosaltres els/les culpables últims de marxar al carrer amb zero drets i quatre duros.

Podem lluitar, podem aconseguir molt més i molt més just, però amb unió, fortalesa i sense claudicar per misèries.

¡CGT ACTUA, CGT LLUITA, CGT COMPLEIX!

SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

NOS VENDEN SIN CAUSA

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

En el último comunicado ya os avisamos de las intenciones descaradas, lamentables y casi desde el primer día, que tiene CCOO de venderos prácticamente sin pelear y sin resistencia alguna. Pero tras la última reunión sabemos, además, que nos quieren vender tremendamente baratos, casi por una mísera limosna.

En la reunión de hoy, la empresa (quien no ha hecho ni una sola aportación para preservar los puestos de trabajo), ha ofrecido la ridícula indemnización de 22 días/año. No, no es una broma, una empresa con beneficios millonarios pretende, con toda su soberbia y "morro", echarnos a la calle por cuatro pesetas. Lo más penoso es que frente a esa oferta/insulto, CCOO ha querido (casi lo ha impuesto) que se procediera a un receso, para "pensarlo". PERO, ¿QUÉ TIENEN QUE PENSAR?, ¿TANTAS DUDAS TIENEN FRENTE A ESAS LAMENTABLES MIGAJAS?, está claro que pretenden que les salgamos muy baratos, siguiéndole el juego sucio a la empresa y haciendo además cómplices de esta agresión a los/as trabajadores/as de Indra.

CGT considera que en realidad NO HAY CAUSA PARA HACER ESTE EREpuesto que la campaña o servicio no ha finalizado y el objeto de esta medida es simplemente aumentar los beneficios de Vodafone a costa de la pérdida de derechos laborales y salariales de cientos de trabajadoras/es. Este tipo de medidas no solo son despreciables si no que la ley obliga aplicar las fórmulas que existen, que eviten la pérdida de derechos que es radicalmente lo opuesto a lo que está haciendo Indra.

CGT va a seguir defendiendo cada puesto de trabajo y las diferentes y múltiples irregularidades que estamos detectando en todo este proceso para obtener las mejores medidas y soluciones para todos/as y aunque somos conscientes que tenemos la ley, el apoyo suficiente y la coherencia de nuestra parte, en contra, además de a Indra y demás empresas, CCOO pretende ser cómplice de esta situación y quiere “lavarse las manos” chantajeando primero y refrendándolo después, para que seáis vosotros/as los/as culpables últimos de iros a la calle con cero derechos y cuatro duros.

Podemos luchar, podemos conseguir mucho más y mucho más justo, pero con unión, fortaleza y sin claudicar por miserias.

¡CGT ACTÚA, CGT LUCHA, CGT CUMPLE!

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

dimarts, 5 de juliol de 2016

MENTRE CCOO ES VEN, CGT SEGUEIX LLUITANT

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys de Indra BPO València.

Ja s'han tret la màscara; CCOO ja ha deixat de lluitar pels llocs de treball per començar a fer comptes del preu dels acomiadaments de més de 100 famílies. És cert que ja sabíem que aquesta gent mai s'ha cregut la lluita per la defensa dels treballadors i treballadores d'Indra, tot i que pensàvem que dissimularien més i millor però no, aviat s'han tret la careta per pidolar miserables indemnitzacions que ens "vendran" com un èxit amb el que us faran còmplices a través d'una pantomima de "referèndum" fet per CCOO, controlat per CCOO que serà recomptat per CCOO amb el qual es rentaran les mans i la consciència.

CCOO, per desvincular-se de la lluita de CGT i altres seccions sindicals, es van inventar a més una excusa per no continuar mantenint la unitat en la informació i comunicació a les treballadors/es afectats. Per abandonar les lluites que mai s'han cregut i per anar a la seva: a trair als que heu cregut en ells va donar el seu beneplàcit a que us facin fora per quatre "pessetes" al carrer o directament a l'empresa pirata i rastrera de Marktel on el robatori de drets i salaris és la marca de la casa.

CGT per la nostra part seguim lluitant, CGT no desisteix en la defensa dels llocs de treball, creiem que hi ha possibilitats d'absorció d'aquests/es treballadors/es en una empresa de més de 20.000 llocs de treball a tot Espanya.

CGT manifesta com ja va fer en l'anterior reunió, que l'empresa no ha utilitzat criteris d'aplicació equitatius entre els treballadors respecte a la conversió de contractes d'obra o servei en indefinits. Hem sol·licitat de nou aquesta informació ja que l'empresa la va eliminar l'acta n.º 2.

CGT condemna els 110 acomiadats produïts en base a l'art. 17, ja que aquest no atorguen cap garantia de contractació al personal afectat per part de (Marktel i Konecta), a més l'aplicació d'aquest art. 17 impedeix, dràsticament, possibles mesures futures molt menys traumàtiques com la possibilitat d'aplicació d'un article 18 que garantís llocs de treball i drets.

CGT està analitzant i lluitant amb la documentació a comptagotes per poder recol·locar tot el personal afectat al llarg i ample d'una empresa amb tanta envergadura com INDRA i per a això és imprescindible, entre altres coses, que es coneguin els perfils del personal afectat. L'empresa ha manifestat la seva intenció de realitzar una subcomissió per estudiar els casos de possibles fraus de llei en contractes temporals. CGT estaria d'acord sempre que hi hagi màxima transparència en la informació i que estiguin representades totes les seccions sindicals.

La lluita continua, els traïdors ja es van desmarcat davant els que no deixem de lluitar. CGT NO US ABANDONA.

SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

MIENTRAS CCOO SE VENDE, CGT SIGUE LUCHANDO

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

Ya se han quitado la máscara; CCOO ya ha dejado de luchar por los puestos de trabajo para empezar a echar cuentas del precio de los despidos de más de 100 familias. Es cierto que ya sabíamos que esta gente nunca se ha creído la lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Indra, aunque pensábamos que disimularían más y mejor pero no, pronto se han quitado la careta para mendigar miserables indemnizaciones que nos “venderán” como un éxito con el que os harán cómplices a través de una pantomima de “referéndum” hecho por CCOO, controlado por CCOO que será recontado por CCOO con el que se lavarán sus manos y su conciencia.

CCOO, para desvincularse de la lucha de CGT y otras secciones sindicales, se inventaron además una excusa para no continuar manteniendo la unidad en la información y comunicación a las trabajadoras/es afectados. Para abandonar las luchas que nunca se han creído y para ir a lo suyo: a traicionar a quienes habéis creído en ellos y a dar su beneplácito a que os echen por cuatro “pesetas” a la calle o directamente a la empresa pirata y rastrera de Marktel donde el robo de derechos y salarios es la marca de la casa.

CGT por nuestra parte seguimos luchando, CGT no desiste en la defensa de los puestos de trabajo, creemos que hay posibilidades de absorción de estas/os trabajadoras/es en una empresa de más de 20.000 empleos en toda España.

CGT manifiesta como ya hizo en la anterior reunión, que la empresa no ha utilizado criterios de aplicación equitativos entre los trabajadores respecto a la conversión de contratos de obra o servicio en indefinidos. Hemos solicitado de nuevo esta información puesto que la empresa la elimino del acta n.º 2.

CGT condena los 110 despedidos producidos en base al art. 17, ya que éste no otorgan ninguna garantía de contratación al personal afectado por parte de (Marktel y Konecta), además la aplicación de este art. 17 impide, drásticamente, posibles medidas futuras mucho menos traumáticas como la posibilidad de aplicación de un art.18 que garantizase puestos de trabajo y derechos.

CGT está analizando y luchando con la documentación a cuentagotas para poder recolocar a todo el personal afectado a lo largo y ancho de una empresa con tanta envergadura como INDRA y para ello es imprescindible, entre otras cosas, que se conozcan los perfiles del personal afectado. La empresa ha manifestado su intención de realizar una subcomisión para estudiar los casos de posibles fraudes de ley en contratos temporales. CGT estaría de acuerdo siempre y cuando exista máxima transparencia en la información y que estén representadas todas las secciones sindicales.

La lucha continúa, los traidores ya se van desmarcado frente a los que no dejamos de luchar. CGT NO OS ABANDONA.

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com