dijous, 29 de setembre de 2016

Informació sobre l'ERO/Información sobre el ERE

INFORMACIÓ SOBRE L'ERO

Companyes i companys:

Malgrat que l'empresa havia de lliurar a la RLT (Representants Legals dels Treballadors) tota la informació relacionada amb l'ERO, no estava proporcionant ni les sol·licituds ni acceptacions referents a:
  • Recol·locacions en empreses del Grup Indra.
  • Ajustos salarials.
  • Internalització d'activitats amb mobilitat funcional i modificacions de condicions de treball.
Davant d'aquesta situació, la Secció Sindical de CGT, va presentar denúncia davant Inspecció de Treball. I Inspecció ens ha donat la raó, requerint a l'empresa a que de manera immediata aporti tota la informació.

CGT ha sol·licitat a l'empresa per escrit, tan aviat ha rebut la resolució, tota la informació pendent, així com hem tornat a sol·licitar que es paralitzin immediatament els acomiadaments forçosos i que es faci una reunió entre RRLL (Relacions Laborals, l'empresa) i RLT per poder avaluar l'impacte de les baixes voluntàries i poder analitzar la possibilitat de donar per tancat el pla d'ajust de la plantilla.

CGT agraeix el suport i la tasca de tantes companyes i companys que ens han ajudat tant en les mobilitzacions com en la difusió del conflicte.

Nosaltres vam demostrar que NO tots els sindicats som iguals. Uns signen acomiadaments i altres defensem els llocs de treball amb mobilitzacions i acció directa. Així ho hem fet fins ara i així ho seguirem fent en el futur.

Per a CGT el teu lloc de treball és innegociable. Ara i sempre, NO A L'ERO!

INFORMACION SOBRE EL ERE

Compañeras y compañeros:

Pese a que la empresa debía entregar a la RLT (Representantes Legales de los Trabajadores) toda la información relacionada con el ERE, no estaba proporcionando ni las solicitudes ni aceptaciones referentes a:
  • Recolocaciones en empresas del Grupo Indra.
  • Ajustes salariales.
  • Internalización de actividades con movilidad funcional y modificaciones de condiciones de trabajo.
Ante esta situación, la Sección Sindical de CGT, presentó denuncia ante Inspección de Trabajo. Y Inspección nos ha dado la razón, requiriendo a la empresa a que de manera inmediata aporte toda la información.

CGT ha solicitado a la empresa por escrito, tan pronto ha recibido la resolución, toda la información pendiente, así como hemos vuelto a solicitar que se paralicen inmediatamente los despidos forzosos y que se realice una reunión entre RRLL (Relaciones Laborales, la empresa) y RLT para poder evaluar el impacto de las bajas voluntarias y poder analizar la posibilidad de dar por cerrado el plan de ajuste de la plantilla.

CGT agradece el apoyo y la labor de tantas compañeras y compañeros que nos han ayudado tanto en las movilizaciones como en la difusión del conflicto.

Nosotros demostramos que NO todos los sindicatos somos iguales. Unos firman despidos y otros defendemos los puestos de trabajo con movilizaciones y acción directa. Así lo hemos hecho hasta ahora y así lo seguiremos hanciendo en el futuro.

Para CGT tu puesto de trabajo es innegociable. Ahora y siempre, NO AL ERE!

dimarts, 20 de setembre de 2016

LA HIPOCRESIA DE LA RESPONSABILITAT FAMILIAR

Companys:

Com és possible que Indra ostenti aquests guardons...


accion_social.jpgcapital_humano.jpgigualdad_0.jpgindra_randstad-award-logo.gifmerco_0.gif

...quan, aprofitant l'ERO, avui mateix acaba d'acomiadar a una companya —amb reducció de jornada per cura dels seus dos fills— després d'haver-la desassignat als pocs dies per haver sol·licitat el seu permís per matrimoni?

O quina Ètica tenen els responsables d'aquesta empresa, quan una altra companya, amb fills amb minusvalidesa, rep un xantatge amb ser traslladada a una altra comunitat si no abandona l'empresa voluntàriament?

Mentre els directius s'omplen la boca amb la conciliació familiar, la flexibilitat horària, la igualtat salarial, etc. i irònicament ens pretenen obligar a fer un curs d'ètica, la nostra realitat és totalment diferent: hores extres no remunerades ni compensades, jornades maratonianes, discriminació salarial en funció del gènere...

Hauríem de ser conscients que realitzar sobreesforços és un greu perjudici directe cap a aquelles persones que fan valer els seus drets, i que no regalen el seu treball i el seu temps. Les teves hores extra avui són els acomiadaments de demà.
 

LA HIPOCRESÍA DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR

Compañeros:

¿Cómo es posible que Indra ostente estos galardones…
 

accion_social.jpgcapital_humano.jpgigualdad_0.jpgindra_randstad-award-logo.gifmerco_0.gif


… cuando, aprovechando el ERE, hoy mismo acaba de despedir a una compañera —con reducción de jornada por cuidado de sus dos hijos— tras haberla desasignado a los pocos días por haber solicitado su permiso por matrimonio?

¿O qué Ética tienen los responsables de esta empresa, cuando otra compañera, con hijos con minusvalía, es chantajeada con ser trasladada a otra comunidad  si no abandona la empresa voluntariamente?

Mientras los directivos se llenan la boca con la conciliación familiar, la flexibilidad horario, la igualdad salarial…, etc. e irónicamente nos pretenden obligar a realizar un curso de ética, nuestra realidad es totalmente diferente: horas extras no remuneradas ni compensadas, jornadas maratonianas, discriminación salarial en función del género…

Deberíamos ser conscientes de que realizar sobreesfuerzos es un grave perjuicio directo hacia aquellas personas que hacen valer sus derechos, y que no regalan su trabajo y su tiempo. Tus horas extra hoy son los despidos de mañana.

dijous, 15 de setembre de 2016

Indra obtuvo 129 millones en adjudicaciones de la Punica ¿Donde está el código ético?


En la portada de infolibre del domingo 11 otra vez sale a relucir la falta de ética en la directiva de Indra

129 millones en adjudicaciones de gobiernos relacionados con la trama "Púnica"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/22/la_empresa_que_pago_negro_punica_recibio_contratos_por_129_millones_los_gobiernos_aguirre_gonzalez_51551_1012.html

dilluns, 12 de setembre de 2016

¿Telefónica se marcha de indra?


Según esta noticia parece que el ERE de el proyecto Vodafone, nos lo podíamos haber ahorrado.

Ahora que han echado gente a la calle parece que Telefónica ya no está interesada en Indra, igual alguien debería explicar a los trabajadores que han puesto de patitas en la calle el motivo por el cual han perdido su puesto de trabajo.


http://www.hispanidad.com/telefonica-se-marcha-de-indra-el-proyecto-del-gobierno-en-entredicho.html